Drukuj

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 04.12.2015
·          Numer ogłoszenia – 330832-2015

 • Ogłoszenie                              (.doc)
 • Pliki do pobrania                    (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ             (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                 (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 2          (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2          (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia 2              (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 3          (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 02.12.2015
·          Numer ogłoszenia – 328108-2015

 • Ogłoszenie                             (.doc)
 • Pliki do pobrania                    (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                 (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ              (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ              (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 02.12.2015
·          Numer ogłoszenia – 327180-2015

 • Ogłoszenie                             (.doc)
 • Pliki do pobrania                    (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ             (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozyctu soczewek oraz dostawa materiałów medyczncych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 05.11.2015
·          Numer ogłoszenia – 298160-2015

 • Ogłoszenie                                (.doc)
 • Pliki do pobrania                       (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia                    (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ                (.zip)
 • Zmiana ogłoszenia 2                 (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 2              (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 04.11.2015
·          Numer ogłoszenia – 296418-2015

 • Ogłoszenie                                (.doc)
 • Pliki do pobrania                       (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 04.11.2015
·          Numer ogłoszenia – 296480-2015

 • Ogłoszenie                                (.doc)
 • Pliki do pobrania                       (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 28.10.2015
·          Numer ogłoszenia – 379261-2015

 • Ogłoszenie                                (.pdf)
 • Pliki do pobrania                       (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii – III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii – IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych – IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki – II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”- etap 8.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 26.10.2015
·          Numer ogłoszenia – 285534-2015

 • Ogłoszenie                                (.doc)
 • Pliki do pobrania                       (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ                (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2             (.zip)
 • Zmiana Ogłoszenia                   (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 2             (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3             (.zip)

Bytom: Dostawa leków przeciwwirusowych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 21.10.2015
·          Numer ogłoszenia – 280554-2015

 • Ogłoszenie                                (.doc)
 • Pliki do pobrania                      (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 19.10.2015
·          Numer ogłoszenia – 365855-2015

 • Ogłoszenie                                (.pdf)
 • Pliki do pobrania                       (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ                (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ 2             (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2             (.zip)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 12.10.2015
·          Numer ogłoszenia – 269714-2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                               (.zip)
 • Zmiana Ogłoszenia                            (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ                         (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                         (.zip)
 • Modyfikacja do SIWZ 2                      (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2                      (.zip)
 • Zmiana Ogłoszenia 2                          (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 3                       (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3                       (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 4                       (.zip)
 • Zmiana Ogłoszenia 3                          (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 4                       (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 5                       (.zip)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii - III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii - IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych - IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki - II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu - etap 3.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 23.09.2015
·          Numer ogłoszenia – 249448-2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                        (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa płynów infuzyjnych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 22.09.2015
·          Numer ogłoszenia – 247986 - 2015

 • Ogłoszenie                               (.doc)
 • Pliki do pobrania                      (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ               (.exe)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii - III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii - IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych - IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki - II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu- etap 2.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 05.08.2015
·          Numer ogłoszenia – 199390 - 2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia                           (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.exe)

   

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 04.08.2015
·          Numer ogłoszenia – 2015/S 148-273131

 • Ogłoszenie                                        (.pdf)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.zip)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.zip)

   

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 30.06.2015
·          Numer ogłoszenia – 2015/S 123-225080

 • Ogłoszenie                                        (.pdf)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2                    (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2                    (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3                    (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 3                    (.exe)

  

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii - III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii - IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych - IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki - II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu - etap 1.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 25.06.2015
·          Numer ogłoszenia – 155776-2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia                           (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2                    (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia 2                        (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2                    (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 3                    (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia 3                        (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom:Dostawa produktów leczniczych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 16.06.2015
·          Numer ogłoszenia – 145474-2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia                           (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 2                    (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2                    (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2                        (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 3                    (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3                    (.exe)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom:Dostawa leków do apteki szpitalnej.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 15.06.2015
·          Numer ogłoszenia – 204495-2015

 • Ogłoszenie                                        (.pdf)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.exe)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Kompleksowa obsługa techniczna polegająca na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 26.05.2015
·          Numer ogłoszenia – 124800-2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych oraz dorosłych dzieci pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 06.05.2015
·          Numer ogłoszenia – 104770-2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia                           (.doc)

   

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa  łóżek, materacy, szafek oraz krzeseł  przyłóżkowych z przeznaczeniem na Oddział Neurologii – III piętro budynku nr 5, Oddział Hematologii – IV piętro budynku nr 5, Oddział Okulistyki – II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 17.04.2015
·          Numer ogłoszenia – 87864-2015

 • Ogłoszenie                                        (.doc)
 • Pliki do pobrania                              (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ                       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ                       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2                    (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2                    (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3                    (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia                           (.doc)
 • Sprostowanie do wyjaśnień cz.1      (.pdf)
 • Modyfikacja do SIWZ 3                    (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2                        (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 01.04.2015
·          Numer ogłoszenia – 73514-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych - budynek nr 1 - ul. Żeromskiego 7.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 01.04.2015
·          Numer ogłoszenia – 73234-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ          (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 3       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 4       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 4       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 5       (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Zmiana Ogłoszenia 2          (.doc)
 • Zmiana Ogłoszenia 3          (.doc)
 • Zmiana Ogłoszenia 4          (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa leków do apteki szpitalnej.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 23.03.2015
·          Numer ogłoszenia – 99007-2015

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.pdf)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.pdf)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.pdf)
 • Modyfikacja do SIWZ 2      (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2          (.pdf)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.pdf)
 • Modyfikacja do SIWZ 3      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 05.03.2015
·          Numer ogłoszenia – 48434-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 3       (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 4       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 16.02.2015
·          Numer ogłoszenia – 34030-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa leku- Fluadarabini do apteki szpitalnej, oraz dostawa leku -Thalidomide na import docelowy.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 12.02.2015
·          Numer ogłoszenia – 31630-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 15.01.2015
·          Numer ogłoszenia – 10148-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej na okres 1 roku oraz dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej, tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z laserem na okres 3 lat dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 14.01.2015
·          Numer ogłoszenia – 9076-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa leków do apteki szpitalnej, w tym dostawa leku na import docelowy.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 09.01.2015
·          Numer ogłoszenia – 5658-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacja do SIWZ 2       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów szewnych, nici chirurgicznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 09.01.2015
·          Numer ogłoszenia – 5602-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjasnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 07.01.2015
·          Numer ogłoszenia – 2274-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjasnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - Azocidine.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 07.01.2015
·          Numer ogłoszenia – 2322-2015

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ          (.exe)

                                                                                                                                                                             

2011 Archiwum 2015. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates