Drukuj

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 16.12.2014
·          Numer ogłoszenia – 411392-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia              (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 12.12.2014
·          Numer ogłoszenia – 407760-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 28.11.2014
·          Numer ogłoszenia – 391222-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia              (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożen operacyjnych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 28.11.2014
·          Numer ogłoszenia – 391102-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia              (.exe)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 03.11.2014
·          Numer ogłoszenia – 2014/S 211-373333

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                 (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2        (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 3              (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3        (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 4              (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 27.10.2014
·          Numer ogłoszenia – 356620-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                 (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia              (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3       (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 3             (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa płynów infuzyjnych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 24.10.2014
·          Numer ogłoszenia – 354834-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2            (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii - część II.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 20.10.2014
·          Numer ogłoszenia – 349438-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                 (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia              (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2           (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego typu - STERRAD*NX.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 17.10.2014
·          Numer ogłoszenia – 346246-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenie             (.doc)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 29.09.2014
·          Numer ogłoszenia – 2014/S 186-327734

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 16.09.2014
·          Numer ogłoszenia – 307976-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2          (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2            (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 3          (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 3            (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 05.09.2014
·          Numer ogłoszenia – 2014/S 170-301393

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne oraz obsługi technicznej gazów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 26.08.2014
·          Numer ogłoszenia – 283854-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.pdf)
 • Modyfikacja SIWZ 2            (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2           (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacem.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 04.07.2014
·          Numer ogłoszenia – 224970-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 01.07.2014
·          Numer ogłoszenia – 219968-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2          (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacem.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 24.03.2014
·          Numer ogłoszenia – 211364-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia                        (.exe)
 • Wyjaśnienia 2                     (.exe)
 • Sprostowanie                      (.exe)
 • Unieważnienie                     (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 06.06.2014
·          Numer ogłoszenia – 192860-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 28.05.2014
·          Numer ogłoszenia – 2014/S 102-178345

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2           (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2            (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2            (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 3            (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Sprostowanie                      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Remont budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 09.05.2014
·          Numer ogłoszenia – 157070-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Obsuga serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznegho Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 09.05.2014
·          Numer ogłoszenia – 156174-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ              (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy Al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG Oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej .

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 22.04.2014
·          Numer ogłoszenia – 135816-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ              (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 07.04.2014
·          Numer ogłoszenia – 117628-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Remont budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 03.04.2014
·          Numer ogłoszenia – 112464-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 4      (.exe)
 • Unieważnienie                    (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Remont budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 07.03.2014
·          Numer ogłoszenia – 76818-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2           (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 4       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 5       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 6       (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 3             (.exe)
 • Unieważnienie                     (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - tocilizumb.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 06.03.2014
·          Numer ogłoszenia – 74950-2014

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 04.03.2014
·          Numer ogłoszenia – 2014/S 044-073008

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.pdf)
 • Modyfikacja SIWZ              (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.pdf)
 • Modyfikacja SIWZ 2           (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 3           (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 4           (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 4      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 5      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa renowacji łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych oraz zakup, dostawa materacy i pościeli szpitalnej.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 11.02.2014
·          Numer ogłoszenia – 47378

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 14.01.2014
·          Numer ogłoszenia – 15456

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2           (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)

                                                                                                                                                                             

2011 Archiwum 2014. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates