Drukuj

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dobudowa szybu windowego, zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego osobowo-towarowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 31.12.2013
·          Numer ogłoszenia – 541458

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 18.12.2013
·          Numer ogłoszenia – 525516

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ          (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3       (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 3       (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia              (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - bendamustyna i azacytydyna.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 17.12.2013
·          Numer ogłoszenia – 523436

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport sanitarny z podstawową opieką medyczną, transport sanitarny z opieką medyczną.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 17.12.2013
·          Numer ogłoszenia – 524240

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Usługi sprzątania.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 10.12.2013
·          Numer ogłoszenia – 2013/S 239-415775

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ          (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 04.12.2013
·          Numer ogłoszenia – 500184

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 22.11.2013
·          Numer ogłoszenia – 479194

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ          (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistcznego Nr 1 w Bytomiu.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 20.11.2013
·          Numer ogłoszenia – 474294

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikcja do SIWZ           (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót instalacyjnych: wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne, drobnych robót: ogólnobudowlanych po robotach instalacyjnych, ślusarskich oraz obsługi technicznej gazów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 18.11.2013
·          Numer ogłoszenia – 468066

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 14.11.2013
·          Numer ogłoszenia – 464008

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Unieważnienie                    (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 13.11.2013
·          Numer ogłoszenia – 461664

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Usługi przygotowania posiłków.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 12.11.2013
·          Numer ogłoszenia – 2013/S 218-379614

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 06.11.2013
·          Numer ogłoszenia – 452888

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.exe)
 • Sprostowanie do Wyjaśnienia SIWZ 3 (.pdf)

                                                                                                                                                                             

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 25.10.2013
·          Numer ogłoszenia – 2013/S 208-359896

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 24.10.2013
·          Numer ogłoszenia – 434114

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ 2       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych.

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 23.10.2013
·          Numer ogłoszenia – 432736

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ          (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Unieważnienie                    (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego typu - STERRAD*NX.

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 18.10.2013
·          Numer ogłoszenia – 424626

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnieniado do SIWZ     (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej - etap II.

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 16.10.2013
·          Numer ogłoszenia – 421132

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Modyfikacja do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów szewnych nici chirurgicznych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 15.10.2013
·          Numer ogłoszenia – 418640

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 1      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa leków

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 26.09.2013
·          Numer ogłoszenia – 2013/S 187-322204

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ          (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2           (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2        (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa płynów infuzyjnych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 25.09.2013
·          Numer ogłoszenia – 388432

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 17.09.2013
·          Numer ogłoszenia – 377068

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - natalizumab

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 13.09.2013
·          Numer ogłoszenia – 372640

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 10.09.2013
·          Numer ogłoszenia – 366766

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.pdf)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu - wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku nr 3 oraz ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 4

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 03.09.2013
·          Numer ogłoszenia – 356094

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 29.08.2013
·          Numer ogłoszenia – 349956

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 4       (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia 2           (.doc)
 • Modyfikacja SIWZ 2             (.exe)
 • Unieważnienie                      (.pdf)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Produkty farmaceutyczne

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 26.08.2013
·          Numer ogłoszenia – 2013/S 164-285347

 • Ogłoszenie                          (.pdf)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.pdf)
 • Mofyfikacja SIWZ               (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu - wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku nr 3 oraz ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i częsciowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 4

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 16.08.2013
·          Numer ogłoszenia – 331242

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Unieważnienie                    (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - Anagrelid

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 23.07.2013
·          Numer ogłoszenia – 288638

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - bocaprevirum i telaprevirum

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 22.07.2013
·          Numer ogłoszenia – 285800

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa artykułów biurowych, tonerów i kartridży zamienników, druków medycznych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 05.07.2013
·          Numer ogłoszenia – 262372

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacje SIWZ               (.doc)
 • Zmiana ogłoszenia              (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Obsługa bankowa Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 20.06.2013
·          Numer ogłoszenia – 236620

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacje SIWZ               (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3      (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa gazów medycznych, gazów technicznych, dzierżawa butli, legalizacja butli będących właśnością zamawiającego

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 17.06.2013
·          Numer ogłoszenia – 231532

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienie do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ               (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia              (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługi udzielania kredytu

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 07.06.2013
·          Numer ogłoszenia – 2013/S 109-186740

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe)
 • Modyfikacja SIWZ              (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2      (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 3       (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcji wraz z czyszczeniem chemicznym oraz transportem

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 03.06.2013
·          Numer ogłoszenia – 212300

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienie do SIWZ         (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia             (.doc)
 • Modyfikacje do SIWZ         (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 03.06.2013
·          Numer ogłoszenia – 212182

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Zmiana Ogłoszenia             (.doc)
 • Wyjaśnienia SIWZ              (.doc)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Kompleksowe utrzymywanie porządku na terenach administrowanych przez Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 15.05.2013
·          Numer ogłoszenia – 190168

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.doc)
 • Wyjaśnienia                        (.exe)
 • Wyjaśnienia 2                     (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - fingolimob

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 10.05.2013
·          Numer ogłoszenia – 184204

 • Ogłoszenie                          (.doc
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - Adalimumab

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 09.05.2013
·          Numer ogłoszenia – 183228

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - certolizumab pegol i tocilizumab

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 09.05.2013
·          Numer ogłoszenia – 183268

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)

                                                                                                                                                                             

Bytom: ZAKUP i DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO TYPU - STERRAD*NX

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 30.04.2013
·          Numer ogłoszenia – 173816

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (.exe )

                                                                                                                                                                            

Bytom: Produkty farmaceutyczne

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 23.04.2013
·          Numer ogłoszenia – 2013/S 079-132999

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe )
 • Zmiana ogłoszenia             (.doc )
 • Modyfikacja SIWZ              (.exe )
 • Wyjasnienia SIWZ              (.exe )
 • Doprecyzowanie wyjaśnień (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup, dostawa i montaż rehabilitacyjnego sprzętu medycznego

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 10.04.2013
·          Numer ogłoszenia – 140878 - 2013

 • Ogłoszenie                          (.doc)
 • Pliki do pobrania                (.exe)
 • Wyjaśnienia do SIWZ         (. tif )
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2       (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia              (.doc)

                                                                                                                                                                            

Bytom: Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 27.03.2013
·          Numer ogłoszenia – 120400 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.doc)
 • Pliki do pobrania          (.exe )
 • Zmiana ogłoszenia       (. doc )
 • Modyfikacje SIWZ         (. exe )
 • Wyjasnienia SIWZ         (. exe )
 • Modyfikacje SIWZ 2      (. exe)
 • Zmiana ogłoszenia 2      (. doc)
 • Modyfikacja SIWZ 3       (. exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 13.03.2013
·          Numer ogłoszenia – 101304 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.doc)
 • Pliki do pobrania         (.exe)
 • Zmiana ogłoszenia        (.doc )
 • Modyfikacje                  (. doc)
 • Załącznik                       (.xls)
 • Wyjaśnienia                   (.doc)
 • Unieważnienie                (. exe

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów medycznych niezbędnych do operacji witrektomii tylnej oraz dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 13.03.2013
·          Numer ogłoszenia – 101036 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.doc)
 • Pliki do pobrania          (.exe )
 • Wyjaśnienia                   (.tif )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Techniczne utrzymanie ruchu szpitala w zakresie robót instalacyjnych: wodno - kanalizacyjne, C.O. elektryczne, drobnych robót ogólnobudowlanych, robót malarskich, ślusarskich, stolarskich oraz obsługi technicznej gazów medycznych

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 12.03.2013
·          Numer ogłoszenia – 99296 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.pdf)
 • Pliki do pobrania          (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługi udzielania kredytu

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 27.02.2013
·          Numer ogłoszenia – 065897 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.pdf)
 • Pliki do pobrania          (.exe )
 • Wyjaśnienia                  (.exe )
 • Wyjaśnienia 2                (. exe )
 • Zmiana                           (. tif)
 • Wyjaśnienia 3                (.exe )
 • Wyjaśnienia 4                (.exe )
 • Zmiana Ogłoszenia         (. doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 27.02.2013
·          Numer ogłoszenia – 81106 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.doc)
 • Pliki do pobrania          (.exe )
 • Wyjaśnienia                   (.pdf )
 • Unieważnienie                (.pdf )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu

·          Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
·          Data zamieszczenia – 26.02.2013
·          Numer ogłoszenia – 78510 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.doc)
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Zmiana SIWZ              (.exe )
 • Wyjaśnienia               (.exe )
 • Zmiana ogłoszenia     (.pdf )
 • Sprostowanie            (.exe )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa materiałów medycznych niezbędnych do operacji witrektomii tylnej oraz dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 19.02.2013
·          Numer ogłoszenia – 70636 - 2013

 • Ogłoszenie                   (.doc)
 • Pliki do pobrania         (.exe )
 • Wyjaśnienia                 (.doc )
 • Unieważnienie              (.pdf )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych da sterylizatora plazmowego typu - STERRAD*NX

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 07.02.2013
·          Numer ogłoszenia – 52136 - 2013

 

 • Ogłoszenia                   (.doc)
 • Formularz cenowy      (.xls )
 • SIWZ                           (. doc )
 • Unieważnienie            (. tif )


                                                                                                                                                                             

Bytom: Dostawa produktów leczniczych - immunoglobulina ludzka

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 28-01-2013
·          Numer ogłoszenia – 38100 - 2013

 

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Wyjaśnienia                (.doc )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 17-01-2013
·          Numer ogłoszenia – 25388 - 2013

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Wyjaśnienia                (.pdf )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zdarzeń medycznych

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 10-01-2013
·          Numer ogłoszenia – 14854 - 2013

 

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Wyjaśnienia                (.pdf )

                                                                                                                                                                             

Bytom: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych

·          Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
·          Data zamieszczenia – 04-01-2013
·          Numer ogłoszenia – 6230 - 2013

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (.exe )
 • Wyjaśnienia                (.exe )
 • Unieważnienie             (.jpg )

                                                                                                                                                                            

Bytom: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej i/lub transport sanitarny z opieką medyczną

·          Ogłoszenie o zamówieniu usługi
·          Data zamieszczenia – 03-01-2013
·          Numer ogłoszenia – 3984 - 2013

 • Ogłoszenia                 (.doc)
 • Pliki do pobrania        (. exe )

                                                                                                                                                                             

2011 Archiwum 2013. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates