Drukuj


Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
"Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej i/lub transport sanitarny z opieka medyczną"

 • Pliki do pobrania        (.doc )

 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
„Dostawa odczynników laboratoryjnych i/lub dzierżawa urządzeń laboratoryjnych  wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych II”

 • Pliki do pobrania        (.doc)  


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
„Dostawa leków”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
"Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, dzierżawa aparatu do witrektomii tylnej oraz lasera do fotokoagulacji wraz z materiałami medycznymi do operacji witrektomii tylnej”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
"Zakup ,dostawa i montaż Videokolonoskopu zabiegowo - terapeutycznego "

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
„Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych, niszczenia dokumentów”

 • Pliki do pobrania        (.doc)  


 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach wykluczonych
z postępowania, wykonawcach których oferty zostały odrzucone
Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH
Z POSTĘPOWANIA, WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
„Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy  Al. Legionów 49 w Bytomiu, pracowników gospodarczych oraz wychowanków BCR–u
– w okresie wakacji – II przetarg”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH
Z POSTĘPOWANIA, WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 1

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY
„Dostawa materiałów Szewnych, nici chirurgicznych II”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH
Z POSTĘPOWANIA, WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
„Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i / lub obłożeń operacyjnych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
"Dostawa materiałów Szewnych, nici chirurgicznych "

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
" Sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji do obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu "

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
"Zakup i dostawa aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi wykonanego z tworzywa sztucznego z mikrometodą”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
"Zakup i dostawa płynów infuzyjnych"

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego cz. 2”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
”Dostawa leków Interferon Pegylowany Alfa 2a, Rybawiryna”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
"DOSTAWA LEKÓW ANAGRELID I/LUB TASIGNA”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
„Dostawa rękawiczek, drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
„Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, dzierżawa butli na gazy medyczne”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
”Dostawę leków do apteki szpitalnej”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty, ofertach odrzuconych
"DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, TONERÓW I KARTRIDŻY ZAMIENNIKÓW, DRUKÓW MEDYCZNYCH"

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY
"Wywóz odpadów komunalnych, biodegradalnych, gruzu budowlanego”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„USŁUGI NAPRAW I KONSERWACJI (PRZEGLĄDÓW) SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego
i Hepatologii Zakaźnej, przy ul. Legionów 49-etap I”

 • Pliki do pobrania        (.doc)  


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
„DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO TYPU-STERRAD*NX"

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

„Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków dla obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Roboty instalacyjne: wodno – kanalizacyjne, C.O. wraz z drobnymi robotami ogólnobudowlanymi”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w zakresie ubezpieczenia majątku
i odpowiedzialności cywilnej na okres 01.02.2011 – 31.01.2012”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
„DOSTAWA I MONTAŻ ULTRASONOGRAFU, OPTYKI, SYSTEMU PODGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH"

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 z podziałem na pakiety”

 • Pliki do pobrania        (.doc) 

 

2011 Archiwum 2011. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates