Ogłoszenia ofert

Drukuj

 

Osoba zainteresowana podjęciem pracy zobowiązana jest złożyć w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr1 w Bytomiu następujące dokumenty:


  • podanie
  • CV
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu, uprawnienia specjalne),
  • dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (świadectwa pracy),
  • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr1 ).

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Ogłoszenie ofert

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
2011 Ogłoszenia ofert. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates