Dla Praktykanta

Drukuj

Praktyki zawodoweWykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć uczeń/student, ubiegający się o przystąpienie do praktyki zawodowej w oddziale / komórce organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr1 w Bytomiu.

W przypadku ubiegania się o praktykę zawodową uczeń / student powinien złożyć następujące dokumenty: 

1.    
Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
     oraz akceptację
kierownika oddziału / komórki , na podjęcie praktyki
     zawodowej określonej komórce i w danym zakresie (załącznik nr 1).

     Prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych należy złożyć na
     14 dni przed ich rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr1
     w Bytomiu.
 

2.     W przypadku akceptacji wniosku osoba ubiegającej się o praktykę otrzymuje 
     pisemną zgodę na jej realizację na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 1
     w Bytomiu. Otrzymany dokument upoważnia ucznia/studenta do wystąpienia
     do Uczelni z prośbą o zawarcie porozumienia wg załączonego wzoru
     (
załącznik nr 2). 


Uprzejmie prosimy o niedokonywanie we własnym zakresie zmian wzoru Porozumienia.

Komplet dokumentów należy złożyć PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI. Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji praktyk.

 

Szpital akceptuje wory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Uczelni.


W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.

2011 Dla Praktykanta. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates