Dla Praktykanta

Drukuj

Praktyki zawodoweWykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć uczeń/student,
ubiegający się o przystąpienie do praktyki zawodowej w oddziale /
komórce organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.


W przypadku ubiegania się o praktykę zawodową uczeń/student powinien złożyć
następujące dokumenty:


1. Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w
Bytomiu oraz akceptację kierownika oddziału / komórki, na
podjęcie praktyki zawodowej w określonej komórce i w danym zakresie
(załącznik nr 1).


Prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych należy złożyć na 14
dni przed ich rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1
w Bytomiu.


2. W przypadku akceptacji wniosku osoba ubiegająca się o praktykę
otrzymuje pisemną zgodę na jej realizację na terenie Szpitala Specjalistycznego
Nr 1 w Bytomiu. Otrzymany dokument upoważnia ucznia/studenta do
wystąpienia do Uczelni z prośbą o zawarcie porozumienia wg załączonego
wzoru (załącznik nr 2).


3. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem
praktyk – do wydruku w załączeniu. (druk karty obiegowej)


4. Zobowiązanie do zachowania poufności – do wydruku w załączeniu. (druk)

 

Uprzejmie prosimy o niedokonywanie we własnym zakresie zmian wzoru
Porozumienia.


Komplet dokumentów dotyczących praktyk należy złożyć na 14 dni przed
rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu lub w
Dziale Kadr.


Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji praktyk.
Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Uczelni.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.

 

2011 Dla Praktykanta. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates