Dla pracownika

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Dla pracownika

Dla pracownika

Druki do pobrania

 • Karta oceny szkolenia zewnętrznego [pobierz]
 • Wykaz osób do średnich urlopowych [pobierz]
 • Wykaz pracowników pracujących w porze nocnej, niedziele i święta [pobierz]
 • Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych [pobierz]
 • Papeteria szpitalna [pobierz]
 • Wniosek o udzielenie zgody na płatną usprawiedliwioną nieobecność w pracy [pobierz]
 • Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny/niemedyczny [pobierz]
 • Lista obecności [pobierz]
 • Rozkład czasu pracy pielęgniarek/ratowników med./opiekunów med. [pobierz]
 • Rozkład czasu pracy zespołu techników elektroradiologów [pobierz]
 • Rozkład czasu pracy pracowników obsługi [pobierz]
 • Oświadczenie dotyczące przelewu wynagrodzenia [pobierz]
 • Oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z rodzicielstwa [pobierz]
 • Oświadczenie dotyczące osiągniętego przychodu [pobierz]
 • Oświadczenie dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów [pobierz]
 • Oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych/ewidencyjnych [pobierz]
 • Plan urlopów wypoczynkowych na rok 2022 [pobierz]
 • Wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego [pobierz]
 • Wniosek o udzielenie urlopu [pobierz]
 • Oświadczenie 188k.p. opieka nad dzieckiem w 2022 [pobierz]

Świadczenia socjalne – druki do pobrania

 • Wczasy pod gruszą [pobierz]
 • Oświadczenie o dochodach za 2021 [pobierz]
 • Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla członków ZFŚS [pobierz]